Algemene Voorwaarden v2.0

Voor gebruikers van de SimplyBook.me online reserveringsoplossing

Overzicht

Dit is een juridisch bindend document dat van toepassing is op de levering van de SimplyBook.me Online-oplossing van SimplyBook.me Ltd aan u via onze website. Wanneer u zich aanmeldt voor een account, accepteert u automatisch de onderstaande bepalingen die de algemene voorwaarden van SimplyBook.me vormen en bent u hieraan wettelijk gebonden.

Lees dit document zeer zorgvuldig en samen met onze Website Voorwaarden, SimplyBook.me Privacybeleid en Overeenkomst gegevensverwerking.

Dit document is voor uw gemak vertaald, maar in geval van tegenstrijdigheden tussen verschillende versies prevaleert het Engelse document.

Als u een Enterprise klant bent, aanvaardt u de bepalingen hierin en eventuele aanvullende documentatie die is afgestemd op uw behoeften. Neem contact met ons op voor meer informatie.

ALS U DE ONDERSTAANDE BEPALINGEN NIET ACCEPTEERT, MAAK GEEN GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN.

1. De online oplossing van SimplyBook.me

1.1. De SimplyBook.me Online Oplossing (de “Software”) is eigendom van, wordt beheerd en wordt geleverd aan U, de persoon die de Software gebruikt en het Account beheert dat hieronder verder wordt gedefinieerd (de “Gebruiker”< /b>) door SimplyBook.me Ltd, een bedrijf opgericht en bestaand onder de wetten van de Republiek Cyprus (aangeduid als “Wij” en/of “Ons” ) onderworpen aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”).

1.2. De Software is beschikbaar via onze Website, onderhevig aan de Website Voorwaarden en na voltooiing van de aanmelding voor een SimplyBook.me-account (de "Account"), krachtens eventuele aanvullende documentatie met betrekking tot het onderwerp die aan u is gecommuniceerd en waarmee u akkoord bent gegaan.

1.3. U kunt een Account hebben waarop U dienstverleners, diensten, te koop aangeboden producten kunt registreren, promoties kunt maken en andere bedrijfsgerelateerde zaken kunt doen en die gebruikt wordt voor het gebruik van de Software en het ontvangen van onze Diensten.

1.4. Behoudens de bepalingen hierin, verstrekken wij u hierbij de Software door u een niet-exclusieve licentie te verlenen om deze te gebruiken voor real-time planning en beheer van boekingen van klanten (de "Specifieke doeleinden").

1.5. Wij kunnen U aanvullende producten en/of ondersteunende diensten leveren als onderdeel van de Software en/of Oplossingen, zoals:

(a) de SimplyMeet.me Online oplossing (onderworpen aan eigen Algemene Voorwaarden en aanmeldingsvereisten - zie hier);

(b) de SBPay Basic of Pro (onder voorbehoud van relevante bepalingen hieronder);

(c) de Directory (standaard beschikbaar en onderhevig aan onderstaande bepalingen);

zoals van tijd tot tijd beschikbaar kan worden gesteld en altijd onderhevig is aan eventuele gerelateerde betalingsvoorwaarden en -beperkingen overeenkomstig de bepalingen hierin of die via de Software aan u worden gecommuniceerd.

1.6. Wanneer U contact met ons opneemt voor ondersteuning of ons set-up assistentiepakket afneemt, begrijpt U en gaat U ermee akkoord dat U onze support agent toegang verleent tot Uw administratie-interface gedeelte van het Systeem en U kunt de toegang beperken door de HIPAA Maatwerkfunctie of de Google Authenticator Maatwerkfunctie in te schakelen.

1.7. U begrijpt en accepteert hierbij dat links naar websites die niet onder onze Websitevoorwaarden vallen, niet van toepassing zijn op de bepalingen hierin, maar uitsluitend bedoeld zijn voor uw gemak en geen goedkeuring, garantie, waarborg of aanbeveling inhouden en dat wij geen enkele controle hebben over de respectievelijke juridische documenten en/of beveiligings- en/of privacypraktijken.

1.8. U begrijpt en stemt ermee in dat u services en integraties kunt inschakelen om de oplossing te ontvangen volgens de specifieke doeleinden; die op geen enkele manier door ons zijn doorgelicht, onderschreven of gecontroleerd en daarom gebruikt u ze op eigen risico, met inachtneming van de respectieve toepasselijke bepalingen, beperkingen enz.

1.9. U begrijpt, stemt ermee in en accepteert dat voor clausule 2.5. hierboven is het Uw verantwoordelijkheid om de nodige juridische overeenkomsten te sluiten voor het gebruik van hun respectieve diensten en/of voor de verwerking van persoonsgegevens van hun kant.

Reserveringen via de online oplossing van Simplybook.Me

1.10. Wanneer een persoon (een "Klant") de Software gebruikt voor het reserveren van een afspraak; en/of voor andere Oplossingen; en/of online een product koopt bij een Service Provider (dit kan U zijn of een andere persoon die het Systeem gebruikt om online boekingen te accepteren en te behandelen, promoties te versturen, producten te verkopen en andere gerelateerde dingen te doen die hen helpt bij het runnen van hun servicebedrijf) die is gekoppeld aan de Account:

1.10.1 hij/zij accepteert hierbij de bepalingen van de Algemene voorwaarden voor klanten;

1.10.2 en gaat er verder mee akkoord en begrijpt dat alle toepasselijke vergoedingen die door de Gebruiker worden toegepast, betaalbaar zijn en dat eventuele aanvullende bepalingen door de Gebruiker via laatstgenoemde website van toepassing kunnen zijn.

1.11. Wanneer een Klant een wijziging aanbrengt in de reservering, inclusief maar niet beperkt tot annuleren, is hij/zij zelf verantwoordelijk voor het kennen van de geldende beleidsregels en procedures van Gebruiker.

SBPay
General Provisions

1.12. You hereby agree and understand that the SBPay Solution (the “SBPay”) is made available to Users by SimplyBook.me Ltd and once enabled and in use as the SBPay Basic or the SBPay Pro version, subject to the provisions of these T&Cs as a whole and to the extent applicable to clauses below.

1.13. The purpose of the SBPay Solution and its versions is to enhance the “Accept Payments” Custom Feature available to our Users and depending on the version enabled:

(a) integratie van meerdere betalingsverwerkers mogelijk maken;

(b) betalingen accepteren voor diensten of producten;

(c) algemene of uitgebreide rapportages produceren voor betalingen, terugbetalingen, verkoopstatistieken enz.

1.13. Alle bestaande Gebruikers moeten, vanaf de datum dat de bepalingen hierin van kracht worden, SBPay Basic en SBPay Pro handmatig inschakelen via hun administratiepagina.

1.14. Alle nieuwe Gebruikers, vanaf de datum waarop de hierin opgenomen bepalingen van kracht worden; zullen SBPay Basic automatisch inschakelen bij het activeren van de maatwerk functionaliteit "Betalingen accepteren" en hebben de optie om SBPay Pro handmatig in te schakelen.

1.15. Op de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het gebruik van de SBPay-oplossing zijn de bepalingen van het SimplyBook.me Privacybeleid van toepassing.

SBPay Basis

1.16. De SBPay Basic-versie stelt gebruikers in staat om meerdere betalingsverwerkers te integreren, online betalingen bij reserveringen te accepteren en algemene betalingsrapportages te produceren, terwijl toegang tot het kassasysteem mogelijk is.

1.17. De SBPay Basic-versie is gratis voor alle gebruikers, behoudens de bepalingen hierin.

SBPay Pro

1.18. Met de SBPay Pro-versie kunnen gebruikers meerdere betalingsverwerkers integreren, online betalingen bij boekingen accepteren en ook:

(a) accepteer betalingen ter plaatse via kluiskaarten,

(b) betaallinks produceren voor opladen op locatie of elders,

(c) zorgen voor een gemakkelijke terugbetaling aan klanten,

(d) zorgen voor terugkerende betalingen,

(e) uitgebreide rapportages produceren,

(f) en andere boekhoudgerelateerde integraties die te zijner tijd beschikbaar zullen worden gesteld.

1.19. De SBPay Pro-versie is tot 31 december 2022 gratis beschikbaar voor Gebruikers die deze versie inschakelen en is daarna onderworpen aan een vergoedingenschema dat voor het einde van het jaar 2022 wordt gepubliceerd.

SimplyMeet.me Online Solution

1.20. Wanneer U zich aanmeldt voor een SimplyMeet.me Online-oplossing, accepteert U hierbij en bent U onderworpen aan de bepalingen die hier beschikbaar zijn.

1.21. U, als gebruiker van SimplyMeet.me, sluit uw eigen contract met geselecteerde betalingsverwerkers. SimplyBook.me Ltd. is op geen enkele manier verantwoordelijk voor uw relatie, kosten of uitbetalingen met de geselecteerde betalingsverwerkers zoals beschreven in artikel 1.8 en 1.9.

De Directory

1.22. Wanneer u de set-up van de account voltooit, kunt u de publicatie van uw bedrijfsinformatie inschakelen op de booking.page, eigendom van en beheerd door SimplyBook.me Ltd..

1.23. U erkent en begrijpt hierbij dat Wij ons het recht voorbehouden om de advertentiebanner van de Bedrijvengids weer te geven op reserveringssites van gratis systeemaccounts.

2. De rechten van SimplyBook.me

2.1. We behouden ons het recht voor om onze Services en een Account te beperken, op te schorten of te beëindigen, evenals de toegang tot inhoud, sites, aanvullende diensten of tools te verbieden, gehoste inhoud te verwijderen en anderszins alle technische en juridische stappen te nemen die nodig zijn om problemen of mogelijke juridische aansprakelijkheden te beperken, inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden of in strijd met de bepalingen hierin te handelen.

2.2. We behouden ons het recht voor om de Services en de capaciteit van het betreffende Systeem tijdelijk op te schorten om de serverbelasting gelijk te maken wanneer er een hoog volume aan reserveringen is, zoals hieronder wordt uitgelegd.

2.3. U begrijpt hierbij en gaat ermee akkoord dat, om te voorkomen dat een te groot volume aan reserveringen van individuele accounts de servers belast, alle abonnementsniveaus een maximum aantal gebruikers en providers hebben, volgens het tarievenoverzicht dat hier beschikbaar is.

2.4. U gaat er hierbij mee akkoord en begrijpt dat wanneer u de bedrijfsoplossing van de Software koopt (vind hier meer informatie), onderworpen is aan aanvullende wettelijke bepalingen en overeenkomsten die moeten worden Concluderend zijn er verschillende limieten, zoals: een limiet van 25.000 API-verzoeken per dag bij gebruik van de gemeenschappelijke bedrijfsserver of een onbeperkt aantal verzoeken beperkt door serverspecificaties bij gebruik van de dedicated servers.

3. Aanvaardingen, Garanties en Verantwoordelijkheden van u

3.1. Hierbij gaat u ermee akkoord, accepteert u en garandeert u dat:

3.1.1 wanneer u een account aanmaakt, moet u specifieke informatie over uzelf verstrekken, die zal worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van ons Privacybeleid;

3.1.2 and You are at least 18 years old when creating an Account and/or in case not considered a “child” under Your local laws and regulations in the jurisdiction of Your business operations ;

3.1.3 U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige informatie;

3.1.4 en U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw Accountgegevens en inloggegevens;

3.1.5 and the information are personal to yourself and you are not acting on behalf of a third party, unless written authorisation is provided when required by SimplyBook.me;

3.1.6 en U mag geen informatie gebruiken die aanstootgevend en/of beledigend van aard kan zijn, waardoor een van de bepalingen hierin wordt overtreden.

3.2. Hierbij erkent u, stemt u ermee in en garandeert u dat u, om onze Services te kunnen leveren, moet meewerken waar dat nodig wordt geacht en ervoor moet zorgen dat uw materiaal geen betalingsgegevens, obsceen, aanstootgevend, lasterlijk of anderszins onwettig materiaal zal bevatten, noch inbreuk zal maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van derden of anderszins onze goodwill en/of reputatie zal schaden.

3.3. Hierbij garandeert u SimplyBook.me Ltd te vrijwaren en volledig en effectief schadeloos te stellen tegen alle acties, procedures, claims, eisen, schade en kosten (inclusief juridische kosten op basis van volledige schadeloosstelling) die worden veroorzaakt aan of door ons als gevolg van een schending van uw garanties hierin.

3.4. U erkent en accepteert hierbij dat SimplyBook.me Ltd zich het recht voorbehoudt om klachten of gemelde schendingen van de bepalingen hierin te onderzoeken en indien nodig geacht, alle maatregelen te nemen die nodig worden geacht, inclusief maar niet beperkt tot het melden van redelijkerwijs vermoede onwettige activiteiten aan relevante overheidsinstanties of anderszins autoriteiten.

4. Aanvaardbaar gebruik van de software

4.1. U zult redelijke maatregelen nemen en de versie kiezen die bij uw behoeften past - dit is een van de “Basic”, “Standaard”, “Premium” of “Premium Plus” of enterprise-versies - voor het niet hebben van een groot aantal reserveringen, waardoor de server waarschijnlijk wordt belast en daardoor vertragingen ontstaan.

4.2. U begrijpt hierbij en gaat ermee akkoord dat een hoog volume aan reserveringen ertoe kan leiden dat Uw Klant(en) niet in staat is (zijn) om een reservering te maken, in welk geval zij een bericht kunnen ontvangen om te proberen opnieuw te reserveren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer 50 mensen in minder dan 30 seconden een reservering proberen te verwerken met een gebruikersaccount of meer dan 5.000 API-verzoeken per dag verzenden, waarbij het aantal parallelle verzoeken wordt beperkt tot maximaal 2 tegelijkertijd en niet meer dan 5 verzoeken per seconde op gemeenschappelijke servers. In het geval dat een gebruikerssysteem de server buitengewoon belast of onder een DDOS-aanval komt, kan SimplyBook.me naar eigen goeddunken uw systeem tijdelijk offline halen totdat de belasting is verdwenen.

4.3. De Software, evenals elk ander product dat wordt geleverd door SimplyBook.me Ltd en dat u gebruikt volgens de bepalingen hierin, mag alleen worden gebruikt voor de Specifieke Doeleinden en ander niet-gerelateerd gebruik is strikt verboden, zoals voor:

4.3.1 het verzenden van spam en/of andere e-mails of sms-berichten (tekstberichten) waarin direct of indirect wordt verwezen naar activiteiten die in sommige rechtsgebieden illegaal kunnen zijn, zoals medicijnen die wel of niet op recept verkrijgbaar zijn, inclusief maar niet beperkt tot cannabis, THC, marihuana, TLC, CBD; en leenregelingen zoals studieleningen, persoonlijke leningen, snel rijk worden-regelingen en andere; en/of anderszins op enigerlei wijze inbreuk maken op de privacy van anderen;

4.3.2 en/of het ondernemen of op enigerlei wijze bevorderen van illegale activiteiten;

4.3.3 en/of het verkeerd voorstellen van uw ware identiteit en/of het nabootsen van een persoon of entiteit of het anderszins verkeerd voorstellen van uw band met een persoon of entiteit;

4.3.4 en/of gebruik op een manier die deze diensten van SimplyBook.me wijzigt, publiekelijk toont, publiekelijk uitvoert, reproduceert of distribueert;

4.3.5 en/of elke actie die in strijd is met een lokaal, staats-, nationaal, buitenlands of internationaal statuut, voorschrift, regel, bevel, verdrag of ander recht dat van toepassing is op u en/of SimplyBook.me;

4.3.6 en/of het stalken, intimideren en/of het toebrengen van enige vorm van schade aan een andere persoon;

4.3.7 en/of om datamining, robots of vergelijkbare methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens te gebruiken in verband met het Systeem en de Diensten;

4.3.8 and/or any attempt to gain unauthorised access to accounts, computer systems, or networks connected to this Website, whether through hacking, password mining, or any other means..

4.4 Tenzij hierin uitdrukkelijk anders is toegestaan, mag u het Systeem of enige licentierechten of verplichtingen onder deze AV niet, direct of indirect, verkopen, toewijzen, in sublicentie geven, leasen, verhuren, distribueren of anderszins overdragen aan een derde (persoon of rechtspersoon), zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SimplyBook.me Ltd..

4.5 U kunt de optie van Inschrijfformulieren alleen gebruiken om aanvullende informatie van uw klanten te krijgen en niet om gevoelige informatie te verwerken, zoals gezondheidsgegevens of financiële gegevens.

4.6 U moet gebruik maken van een van de gecertificeerde betalingsproviders (raadpleeg de lijst hier) voor het accepteren van betalingen voor uw diensten wanneer u ons systeem gebruikt.

4.7 U begrijpt hierbij en stemt ermee in dat de Service Provider(s) die onder Uw Account werken hun eigen algemene voorwaarden, privacy-, annulerings- en ander gerelateerd beleid dienen op te stellen, dat van toepassing zal zijn op Uw Klanten en U accepteert hierbij de volledige verantwoordelijkheid voor de context hierin.

4.8 U stemt er hierbij mee in en erkent dat wanneer U het Systeem gebruikt en medische informatie over Uw Klanten verzamelt en U al dan niet de HIPAA Custom Feature inschakelt, U de absolute verantwoordelijkheid hebt om te voorkomen dat U persoonlijke gezondheidsgerelateerde informatie in uw e-mail en sms-berichten plaatst.

4.9 Hierbij gaat u ermee akkoord en erkent u dat hoewel SimplyBook.me de specifieke serviceverlening en klantnaam automatisch verwijdert als de functie HIPAA Custom is ingeschakeld, u handmatig andere velden en informatie kunt toevoegen aan de berichten die kunnen worden beschouwd als persoonlijke gezondheidsgerelateerde informatie.

4.10 U stemt er hierbij mee in en erkent dat het Uw verantwoordelijkheid is om te voldoen aan alle wetten en voorschriften die van toepassing zijn op Uw activiteiten en die kunnen verklaren dat tekstberichten en e-mails geen veilige communicatie zijn en dat U daarom kunt afzien van het opnemen van persoonlijke gezondheidsgerelateerde informatie in Uw communicatie via het Systeem.

4.11 U stemt er hierbij mee in en begrijpt dat u de volledige wettelijke verantwoordelijkheid hebt om te voldoen aan alle toepasselijke lokale en/of internationale wet- en regelgeving en om Uw bedrijfsactiviteiten uit te voeren wanneer en/of via het gebruik van ons Systeem en/of Diensten.

5. Tarieven en betalingsvoorwaarden

5.1. Als tegenprestatie voor de Diensten en in overeenstemming met deze AV aanvaardt u hierbij dat de verschuldigde vergoedingen in overeenstemming zullen zijn met het Tarievenoverzicht dat hier beschikbaar is, zoals van tijd tot tijd en naar ons eigen inzicht kan worden gewijzigd.

5.2. Eventuele van toepassing zijnde BTW moet door u worden betaald naast de vergoedingen die beschikbaar zijn op ons tarievenoverzicht dat hier beschikbaar is.

5.3. U stemt er hierbij mee in en begrijpt dat alle aankopen in het systeem definitief zijn en niet worden terugbetaald.

5.4. U gaat er hierbij mee akkoord en begrijpt dat wanneer u upgradet van het gratis systeem naar het betaalde systeem (hetzij “Basic”, “Standaard” of “Premium”), U kunt niet terug downgraden, maar u kunt nog steeds upgraden of downgraden tussen betaalde abonnementen.

5.5. U stemt er hierbij mee in en begrijpt dat wanneer u een hieronder verschuldigd bedrag niet betaalt binnen 21 (eenentwintig) dagen vanaf de datum waarop uw betaling van dat bedrag verschuldigd was, een rente van 1,5% van toepassing zal zijn en SimplyBook.me Ltd daarnaast voor eventuele extra kosten en/of lasten die zijn ontstaan als gevolg van administratieve en/of juridische stappen die nodig zijn voor de inning van een dergelijk verschuldigd bedrag.

6. Termijn en opzeggingsbepalingen

6.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing vanaf de datum waarop u zich aanmeldt voor een account en blijven van kracht totdat ze worden beëindigd in overeenstemming met de bepalingen hierin.

6.2. U begrijpt en accepteert hierbij dat wanneer U een gratis account hebt, U Uw abonnement elke maand moet verlengen om te voorkomen dat de termijn wordt afgesloten.

Opzeggingsvoorwaarden

6.3. SimplyBook.me Ltd reserves the right to terminate, delete or suspend Your Account, subject to our discretion and without any prior written notice, where:

6.3.1 wij beëindigen dat u een van de belangrijkste bepalingen (een "Materiële inbreuk") hierin hebt overtreden of zoals anderszins noodzakelijk wordt geacht;

6.3.2 en/of de Accounteigenaar is niet bevestigd;

6.3.3 and/or the Account is not active for more than 8 (eight) weeks, provided that no log in occurred from the owner of the Account and/or no valid paid subscription is present;

6.3.4 en/of er is vastgesteld dat het Account is aangemaakt op basis van een persoon die aantoonbaar jonger is dan 18 (achttien) jaar.

6.4. U kunt deze AV op elk gewenst moment beëindigen en daarmee Uw account verwijderen onder voorbehoud van eventuele uitstaande betalingen en/of andere wettelijke verplichtingen.

6.5. Eventuele beëindiging van deze AV vindt plaats zonder afbreuk te doen aan andere rechten, rechtsmiddelen of aansprakelijkheden die van toepassing zijn op SimplyBook.me Ltd en/of u; uitdrukkelijk of impliciet bedoeld om van kracht te worden of te blijven op of na een dergelijke beëindiging.

7. Gegevensbescherming en privacy

7.1. Hierbij erkent u, begrijpt u en stemt u ermee in dat de bepalingen van ons Privacybeleid en Gegevensverwerkingsovereenkomst van toepassing zijn, begrepen en geaccepteerd worden als onderdeel van deze AV die u hierbij aanvaardt, ermee instemt en ermee instemt zich hieraan te houden voor zover vereist.

7.2. U erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord dat: (i) u de “gegevensbeheerder” bent van de persoonlijke gegevens die betrokken zijn bij de levering van de Software en Services hierin door Ons; en (ii) Wij zijn de “gegevensverwerker” voor deze doeleinden; en (iii) U bent als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van geldige toestemming van Uw Klanten bij het gebruik van de Software en Onze Diensten.

7.3. You hereby understand and agree that SimplyBook.me Ltd is HIPAA (the Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996) Compliant towards the Users which implement the HIPAA Custom Feature only and as a means to better secure their patients data.

7.4. You hereby understand and agree that SimplyBook.me Ltd DOES NOT provide professional assistance via the System for a User to be HIPAA Compliant under any circumstances when providing the Services. YOU SHOULD SEEK ADVICE FROM A PROFESSIONAL ORGANISATION SHOULD YOU WANT TO BECOME HIPAA COMPLIANT.

8. Beveiliging

8.1. U gaat er hierbij mee akkoord en erkent dat SIMplyBook.me Ltd veiligheidsmaatregelen heeft getroffen, zoals hier besproken en in lijn met een intern Informatiebeveiligingsbeheersysteem (hierna ook wel het “ISMS” genoemd), gebaseerd op ISO/IEC 27001:2013.

8.2. U dient uw wachtwoord te wijzigen in de beheerdersinterface van het Systeem en in de “Beheren” en “Gebruikerssectie”, onmiddellijk nadat uw account is aangemaakt.

8.3. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord en de toegang tot Uw Account.

8.4. U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder Uw Account en voor de naleving van regelgevende, wettelijke en statutaire vereisten die op U van toepassing zijn.

8.5. SimplyBook.me Ltd biedt u de aangepaste functies van dubbele verificatie en HIPAA, voor medisch gerelateerde informatie; om de beveiliging van uw account te verbeteren.

8.6. SimplyBook.me kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit uw verzuim om aan dit beleid te voldoen.

8.7. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen indien een onbevoegd persoon toegang heeft verkregen of heeft geprobeerd te verkrijgen tot het systeem of tot gegevens die door het systeem worden verwerkt en benaderd, ongeacht of deze op de server of elders zijn opgeslagen, waarbij u ten minste de omstandigheden van het incident bekendmaakt, bevestigt dat relevante wachtwoorden zijn gewijzigd en, indien dit een gevolg is van Uw handelingen en misbruik van het systeem, U aansprakelijk kunt worden gesteld voor zover toegestaan.

9. Geheimhouding en intellectueel eigendom

9.1. Alle vertrouwelijke informatie op onze Website en/of een deel van onze Services blijft uitsluitend eigendom van SimplyBook.me Ltd.

7.2. Alle Vertrouwelijke Informatie die aan u wordt verstrekt op grond van deze Algemene Voorwaarden is onderworpen aan de hierin opgenomen bepaling, tenzij hierin duidelijk anders is vermeld, en mag onder geen beding worden gebruikt voor andere zaken dan het onderwerp.

7.3. Schending van deze bepaling vormt een wezenlijke schending door u en geeft SimplyBook.me Ltd alle gerelateerde contractuele en wettelijke rechten.

7.4. U zult de vertrouwelijke informatie, services en het systeem van SimplyBook.me Ltd niet kopiëren, weergeven, wijzigen, er afgeleide werken van maken, publiceren, verkopen, reproduceren, distribueren, commercieel exploiteren of in welke vorm dan ook profiteren van of profiteren van deze informatie; noch zult u derden helpen of faciliteren bij acties of activiteiten die hierin worden genoemd.

10. Aansprakelijkheidsbeperking

Algemene aansprakelijkheidsbeperking

10.1. SimplyBook.me Ltd is niet aansprakelijk voor gevolgschade, incidentele of speciale schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van winst, gebruik, bedrijfsonderbreking, gegevens of kosten voor het verkrijgen van vervangende goederen, voortvloeiend uit of in verband met de bepalingen in deze overeenkomst, of het gebruik of de onmogelijkheid om het systeem te gebruiken, zelfs als de mogelijkheid van dergelijke schade is geadviseerd.

10.2. SimplyBook.me Ltd zal geen enkele aansprakelijkheid hebben om een schending van een garantie, toezegging en/of vertegenwoordiging hierin te verhelpen wanneer de schending voortvloeit uit uw misbruik van het systeem en/of in relatie staat tot uw verplichtingen met betrekking tot het onderwerp van deze AV.

10.3. Behalve voor schadeloosstelling voor inbreuk, zal in geen geval de totale aansprakelijkheid van SimplyBook.me Ltd voortvloeiend uit of in verband met de bepalingen hierin, ongeacht de oorzaak, elke theorie van aansprakelijkheid, hetzij op basis van contract of onrechtmatige daad of anderszins, behalve zoals gerelateerd aan de schadeloosstellingsbepalingen hierin, hoger zijn dan het bedrag dat door u moet worden betaald voor de Services en het onderwerp.

10.4. De voorgaande beperking van aansprakelijkheid is van toepassing ondanks het falen van een essentieel doel van een hierin vermeld beperkt rechtsmiddel.

10.5. Tenzij uitdrukkelijk en specifiek hierin voorzien, bent u als enige verantwoordelijk voor de resultaten verkregen door het gebruik van de Services, met inbegrip van alle conclusies getrokken uit dergelijk gebruik; en alle garanties, verklaringen, voorwaarden en alle andere voorwaarden van welke aard dan ook geïmpliceerd door statuut of gewoonterecht zijn, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, uitgesloten van de bepalingen van hierin en krachtens het onderwerp.

10.6. SimplyBook.me Ltd heeft geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het functioneren van reserveringswidgets wanneer deze worden ingevoegd op externe sites of in andere externe oplossingen.

Aansprakelijkheidsbeperking voor klanten

10.7. De Klant begrijpt hierbij en gaat ermee akkoord dat SimplyBook.me Ltd:

10.7.1 heeft geen enkele verantwoordelijkheid over de reservering en kan op geen enkele wijze garanderen dat de Gebruiker aan de verwachtingen voldoet;

10.7.2 geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele vergoedingen die de Gebruiker in rekening brengt voor normale zakelijke relaties;

10.7.3 garandeert op geen enkele wijze aankopen gedaan via het Systeem dat door de Gebruiker wordt beheerd en elk geschil over dat onderwerp zal worden beslecht tussen de Klant en de Gebruiker;

10.7.4 aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig wangedrag van de Gebruiker en de daaropvolgende dienstverlening.

10.8 De Klant begrijpt en stemt er hierbij mee in dat hij/zij als enige verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat reserveringen op de juiste manier worden verwerkt en bevestigd door Gebruiker, zoals noodzakelijk wordt geacht.

11. vrijwaring

11.1. U zult SimplyBook.me Ltd en waar van toepassing haar functionarissen, directeuren, agenten, dochterondernemingen, joint ventures en werknemers schadeloosstellen en vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van de bepalingen hierin of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij, op grond van deze AV.

11.2. Als er een geschil is tussen u en uw klanten of tussen uw klanten en een Service Provider, is SimplyBook.me Ltd niet aansprakelijk, verantwoordelijk of anderszins aansprakelijk voor enige claim, vraag (werkelijke en gevolgschade) van welke aard dan ook, bekend en onbekend, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verbonden met de Services.

12. Overmacht

12.1. Zowel u als SimplyBook.me Ltd zijn niet aansprakelijk jegens elkaar op grond van falen of vertraging in de uitvoering van onze verplichtingen hierin, als het falen voortvloeit uit omstandigheden buiten ieders redelijke controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot daden van God, overstroming, brand, natuurramp, oorlog, pandemie, invasie, oproer, burgerlijke onrust, embargo's, nationale of regionale noodsituatie, stakingen, stroom of telecommunicatie onderbrekingen of tekorten.

12.2. De partij die niet of met vertraging presteert voor de doeleinden van de bepalingen hierin, als gevolg van omstandigheden waarover zij geen controle heeft, moet een onmiddellijke schriftelijke kennisgeving doen aan de andere partij, met vermelding van onder andere de geschatte duur van de gebeurtenis die zal voortduren en elke partij kan deze Overeenkomst beëindigen als dergelijke ongecontroleerde omstandigheden langer dan 30 dagen voortduren.

13. General Provisions

13.1. U heeft de bevoegdheid om deze Overeenkomst aan te gaan en heeft geen wettelijke verplichtingen of verbintenissen die waarschijnlijk in strijd zijn met of anderszins interfereren met of belemmeren in de uitvoering van de Services hierin.

13.2. Deze Algemene voorwaarden, samen met andere documenten die hierin zijn opgenomen door middel van verwijzing; vormt de enige, volledige en definitieve overeenkomst tussen u en SimplyBook.me Ltd, met betrekking tot het onderwerp hierin.

13.3. Deze algemene voorwaarden vervangen alle eerdere en gelijktijdige afspraken, verklaringen, overeenkomsten en garanties, hetzij schriftelijk, mondeling of impliciet tussen u en SimplyBook.me Ltd..

13.4. Niets in deze AV zal worden opgevat als het creëren van een agentschap, partnerschap of enige andere vorm van gezamenlijke onderneming, dienstverband of fiduciaire relatie tussen u en SimplyBook.me Ltd en geen van beide zal de bevoegdheid hebben om de andere partij op een dergelijke manier te binden.

13.5. Elke geschilclaim, geschil of controverse voortvloeiend uit, uit of in verband met deze AV tussen de Partijen zal worden opgelost via een alternatieve geschillenbeslechting, te beginnen met bemiddeling en indien nodig met inbegrip van een definitieve en bindende arbitrage. Wanneer het geschil niet wordt opgelost en de Partijen overgaan tot arbitrage, moeten beide Partijen binnen 15 dagen overeenstemming bereiken over een arbiter, terwijl zij te goeder trouw redelijke inspanningen leveren om het geschil op te lossen.

13.6. In het kader van deze AV zijn de onderstaande contactgegevens van SimplyBook.me Ltd van toepassing voor kennisgevingsdoeleinden:

Email Address:

support@simplybook.me (algemene vragen)

legal@simplybook.me (juridische vragen)

accounting@simplybook.me (vragen over facturen)

securityofficer@simplybook.me (vragen over informatiebeveiliging)

dpo@simplybook.me (vragen over privacy en persoonlijke gegevens)

Postal Address:

30, Gladstonos Street, P. Makedonas Court, Mezzanine Floor, 3041, Limassol, Cyprus

13.7. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd door SimplyBook.me Ltd om wijzigingen in de toepasselijke wet- en regelgeving en/of onze bedrijfsvoering te weerspiegelen. We stellen u op de hoogte via elektronische communicatiemiddelen, voornamelijk e-mails of meldingen via het systeem voor belangrijke wijzigingen voorafgaand aan de datum waarop deze van kracht worden via de meldingsoptie op ons systeem.

13.8. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan en worden opgesteld in overeenstemming met de wet- en regelgeving van de Republiek Cyprus en alle geschillen met betrekking tot bepalingen hierin vallen onder de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de Republiek Cyprus.

Laatste update: 01/11/2022

Ingangsdatum: 01/11/2022

Versie: 2.1.

Vorige versie: hier.

Algemene Voorwaarden van het SimplyBook.me-systeem

Laatste update: 01/11/2022

Voor uw gemak hebben wij een Nederlandse vertaling van deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid bijgevoegd (gezamenlijk “Voorwaarden SimplyBook.me Ltd.”). Mocht er inconsistentie optreden tussen de Engelse en de Nederlandse versie van deze Voorwaarden, dan is de Engelse tekst leidend.

Definities

De SimplyBook.me-dienstverlening of het SimplyBook.me--systeem — is een bedrijfstool aangeboden door SimplyBook.me ltd waarmee gebruikers toegang krijgen tot verscheidene functionaliteiten die hen helpen in de uitvoering van hun bedrijfsactiviteiten. Het SimplyBook.me-systeem kan worden toegevoegd aan website-netwerken onder verschillende domeinnamen, zoals: SimplyBook.me, SimplyBook.it, SimplyBook.asia, 365bookings.cn, Booking.page, Timapantanir.is, BookingTroll.com, BookingTroll.eu en andere namen die dezelfde diensten verlenen.

Dienstverlener of gebruiker — Bedrijf dat of persoon die diensten verleent zoals het verhuren van hulpmiddelen, apparatuur, en ruimtes etc., en hierbij het SimplyBook.me-systeem gebruikt om online reserveringen te accepteren en te verwerken, promotiemateriaal te versturen, producten te verkopen, en andere activiteiten te verrichten in het kader van de bedrijfsvoering.

Klanten of kopers van diensten — Klanten kunnen allerlei soorten personen zijn die online reserveringen maken of producten kopen bij een dienstverlener die een gebruikersaccount heeft bij SimplyBook.me. Het kunnen bijvoorbeeld patiënten, studenten, of consumenten zijn.

SimplyBook.me is de verwerker van de gegevens voor de klanten van het SimplyBook.me-systeem. De gebruiker van het systeem, vaak dezelfde als de dienstverlener, is de beheerder van de gegevens (de klantgegevens). U kunt de beheerder van uw persoonlijke gegevens ten alle tijden om inzage vragen in deze informatie. De beheerder kan deze informatie dan op uw verzoek verwijderen of aanpassen.

Aanvaard Gebruiksbeleid

Wanneer u gebruik maakt van het SimplyBook.me-systeem of andere gerelateerde sites, stemt u ermee in dat u:

  • zich zult onthouden van het schenden van wetten, van de rechten van derde partijen, of van onze beleidsregels;
  • geen gebruik zal maken van onze sites en hulpmiddelen wanneer u geen juridisch bindende contracten kunt aangaan, oftewel wanneer u onder de 18 bent;
  • alleen diensten zult leveren wanneer de koper zijn of haar geld kan terugkrijgen, of de dienst indien nodig kan worden verplaatst naar een voor u en de klant geschikt ander moment;
  • geen inbreuk zal plegen op de klantenlijsten van andere gebruikers;
  • geen onjuiste, onnauwkeurige, misleidende, en/of lasterlijke content (waaronder persoonlijke gegevens) zal plaatsen of uw dienst(en) en website zal gebruikten voor link-building-doeleinden;
  • geen activiteiten zult ondernemen die de feedback- en/of beoordelingssystemen kunnen ondermijnen;
  • geen spam, of ongevraagde bulk-mailings, kettingbrieven, of piramidespelen zult verspreiden;
  • geen virussen of ander etechnologieën zult verspreiden die schadelijk kunnen zijn voor de bezoekers van de site;
  • geen informatie over andere gebruikers zult proberen te verzamelen zonder hun uitdrukkelijke toestemming, waaronder emailadressen en credit card-gegevens.

Klantenaankoop bescherming

SimplyBook.me biedt geen aankoopgaranties ten aanzien van betalingen van de klant voor afspraak boekingen of dienst aankopen of aankopen van andere producten bij dienstverleners. SimplyBook.me biedt dienstverleners een manier om hun diensten te verkopen, en kopers, klanten, patiënten een methode om deze diensten te boeken. Dienstverleners kunnen onze tools gebruiken om hun klanten de mogelijkheid te bieden om online te betalen voor de diensten. Kopers en dienstverleners delen de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat aankopen en dienstaanvragen gefaciliteerd door SimplyBook.me in goede geest, belonend en zorgeloos plaatsvinden.

We moedigen kopers aan om eerst met verkopers een oplossing te zoeken vooraleer een klacht bij SimplyBook.me wordt neergelegd. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor onrechtmatige dienst-orders of diensten die niet worden aangeboden, ook niet wanneer deze zijn gereserveerd en betaald.

Het wordt ten zeerste aanbevolen dat kopers zich goed informeren over de dienstaanbieder voordat zij overgaan tot het maken van reserveringen en het doen van online-betalingen. De dienstaanbieder dient zich ervan te verzekeren dat de koper echt is.

Privacybeleid

Voor een volledige beschrijving van onze privacy-maatregelen, zie het SimplyBook.me- Privacy-beleid.